Centralny Okręg Szkoleniowy

Od poniedziałku 11 lutego 2019 rozpoczynamy pierwszy nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski.W ramach naboru planujemy zrekrutować 100 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji). Wartość naboru wynika z liczby planowanych Uczestników (tj. 100 osób) i średniej wartości wsparcia na osobę (tj. 3635 zł) i wynosi 363 500 zł.

W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie osobiście, pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe http://www.wektor.org.pl/…/centralny-okr…/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html

Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami http://cos-projekt.pl/services.html oraz http://www.wektor.org.pl/…/centralny-okreg-s…/opis-projektu/

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie