Vivat 3 maja! 🇵🇱

Vivat 3 maja! 🇵🇱

3 maja 2023 AKTUALNOŚCI 0

Pierwsza w Europie i druga na świecie. Wolnościowy zryw w postaci ustanowienia 3-majowej konstytucji zajmuje w sercach Polaków i w historii naszego narodu szczególne miejsce.
Dziś złożyliśmy wiązanki pod pomnikiem Bartosza Głowackiego oraz Juliusza Tarnowskiego.